ภาพกิจกรรมต่างๆ

อัยการจังหวัดปราจีนบุรีร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 28 กรกฎาคม 2559

อัยการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี

 

 

 

 สำนักงานอัยการจังหวัดปราจีนบุรีร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2559

 

 

 สำนักงานอัยการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมโครงการปลูกป่า วันที่ 19 พฤษภาคม 2559

 

                           

                 

 

           

 

             

 

 

                 

 

 

Additional information